การจองตั๋วล่วงหน้าและค่าธรรมเนียมในการจอง

การจัดการทุกเรื่องให้แบบครบวงจร * ต่อคน CHF 40
การจัดการทุกเรื่องให้แบบครบวงจร  สูงสุดต่อชุด CHF 100
การจองตั๋วเป็นรายบุคคล ต่อคน CHF 50
เฉพาะตั๋วโดยสาร  ค่าธรรมเนียมในการจองต่อคน CHF 70
Lastminute * ต่อคน CHF 50

 *เมื่อคุณจอง แพ็คเกจ MSC, Kuoni, Hotelplan, FTI, Manta und Helvetic Tours จากยอดรวมตั้งแต่ CHF 2'000 ขึ้นไป คุณจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการจองแพ็คเกจนั้นๆ และบริษัทสมุยบีทรับชำระด้วย Reka-Cheque.เติมจำนวน

 

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน

เงื่อนไขในการยกเลิกและการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขธุรกิจทั่วไปของ บริษัทสมุย บีช ทราเวล จำกัด และผู้ตรียมการในเวลานั้น.

เงื่อนไขทั่วไปทางธุรกิจ


Kreditkarten Zahlungen
ตามปกติ เราจะรับชำระราคาตั๋วเครื่องบินเป็นเงินสด ท่านสามารถจ่ายเงินสดโดยผ่านบริการไปรษณีย์หรือทางธนาคาร โดยต้องมีใบหลักฐานการชำระเงิน BESR มาแสดง หากท่านจะชำระราคาตั๋วสำหรับการเดินทางด้วยบัตรเครดิตโดยชำระที่ตู้ชำระเงินอัตโนมัติ (Automat) เราจะคิดราคาเพิ่มอีก 3.4 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เพิ่มมานี้เราจำเป็นต้องเรียกเก็บจากท่าน เราขอขอบพระคุณสำหรับความเข้าใจใน เรื่องนี้.

ด้วยบัตรเครดิตนี้ท่านสามารถชำระเงินกับเราได้ดังต่อไปนี้: 

ค่าธรรมเนียมสนามบินในกรณีที่จองเที่ยวบินล่วงหน้า
ค่าธรรมเนียมสนามบิน ส่วนใหญ่จะรวมอยู่ในราคาเหมาจ่าย ซึ่งผู้เตรียมการ (บริษัททัวร์) ได้คิดรวมไว้แล้วและตรงกับที่ได้พิมพ์โฆษณาเอาไว้.

การจองตั๋วเครื่องบินเพียงอย่างเดียวเฉพาะบุคคล ค่าธรรมเนียมจะแยกออกจากการจองตั๋ว ค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับระยะทางและเส้นทางการบิน ซึ่งจะแตกต่างกันออกไป (ตั้งแต่ 50 ถึง 600 ฟรังก์สวิส) เหตุผลที่เก็บค่าธรรมเนียมสูงเนื่องจากมีค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มเติมและเป็นค่าธรรมเนียมความปลอดภัยจากสายการบินซึ่งคิดรวมกับค่าธรรมเนียมสนามบินแล้ว เมื่อท่านถามมา เรามีคำตอบให้เสมอเกี่ยวกับราคาตั๋วเครื่องบิน บวก/รวมกับ ค่าธรรมเนียมสนามบินและค่าธรรมเนียมความปลอดภัย ค่าธรรมเนียมแปรผันได้ และขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เมื่อออกตั๋วให้แล้ว ราคาจะคงที่แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงอีก และจะรับประกันตามนั้น.

 
REKA - Reisekasseกับเราคุณสามารถชำระเงินด้วยเงิน REKA-Cheque!
กรณีชำระด้วย REKA-Cheque คุณสามารถชำระได้  50% ของราคาบุ๊คกิ้งนั้นๆ (ตํ๋วโดยสารและห้องพัก ) และสูงสุดที่ CHF 500, - ต่อคน