เมื่อท่านได้รับใบแจ้งหนี้และประสงค์จะชำระหนี้ของท่านด้วยบัตรเครดิต ท่านสามารถกระทำได้โดยปราศจากปัญหา.

ราคาตั๋วของเรานั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของการชำระหนี้ด้วยเงินสดหรือการโอนเงินผ่านทางธนาคาร ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีก 3.4 เปอร์เซ็นต์ เมื่อชำระหนี้ด้วยบัตรเครดิตที่ตู้จ่ายเงินอัตโนมัติ.

การชำระหนี้ด้วยบัตรเครดิตสำหรับ บริษัท สมุย บีช ทราเวล จำกัด

ใบแจ้งหนี้เลขที่ (Invoice number)
ยอดรวมใบแจ้งหนี้