เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการในเรื่องเกี่ยวกับ:

 • การบริการด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย เราสามารถติดต่อกับหน่วยงานบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่สำคัญของไทยซึ่งให้บริการในด้านต่างๆ เราสามารถติดต่อเชื่อมโยงกับหน่วยงานเหล่านั้นได้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเดินทาง (การขนส่ง) การโรงแรม ร้านอาหารภัตตาคาร หรือการจัด Trekking ทัวร์ (การเดินทางช้าๆที่ยากลำบาก)
 • เราให้บริการการจองตั๋วเครื่องบินโดยสารทั่วโลก เราเชื่อมโยงกับระบบการจองตั๋วเครื่องบินโดยสารทั่วโลกที่ทันสมัยที่สุด
 • การจัดทัวร์ไปท่องเที่ยวในวันหยุดพักผ่อน ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ การจัดการในเรื่องเกี่ยวกับการอพยพไปยังต่างประเทศและการเข้ามาพำนักในประเทศไทย เราสามารถติดต่อกับบริษัทขนส่งหลายๆบริษัท และนอกจากนี้เรายังสามารถช่วยท่านกรอกแบบฟอร์มในเอกสารหลายๆประเภทได้เป็นอย่างดี 

การทำงานของเรา เราทำงานกันเป็นแบบครอบครัว ลูกค้าทุกคนที่มาใช้บริการกับเราและแม้แต่ท่านเองก็จะรู้สึกอบอุ่นใจ สบายใจ และมีความรู้สึกที่ดีกับเรา เพราะเราเปรียบเสมือนเพื่อนของท่าน และไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราจะไม่มีวันทอดทิ้งให้ท่านต้องลำบาก

 • หากอากาศในประเทศสวิตเซอร์แลนด์หนาวเย็นเกินไปสำหรับท่าน และท่านปรารถนาจะหลุดพ้นจากความหนาวเย็นนี้ ด้วยเหตุนี้ท่านจึงอยากจะจัดงานฉลองวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่พิเศษสุดบนหาดทรายอันนวลขาวภายใต้แสงอาทิตย์ที่อบอุ่น เราจัดการให้ท่านได้
 • หากท่านต้องการให้ใครสักคนขอท่านแต่งงานด้วยการกล่าวคำว่า ใช่ค่ะ(ใช่ครับ) ดิฉัน(ผม) ยินดีรับบุคคลคนนี้เป็นสามี(ภริยา) ณ หาดทรายอันนวลขาว เราจัดการให้ท่านได้
 • หากท่านต้องการมัคคุเทศก์หรือไกด์ส่วนตัว เพื่อนำท่านเดินทางท่องเที่ยวไปจนทั่วประเทศไทย แทนที่จะเดินทางไปกับกลุ่มนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่ เราจัดการให้ท่านได้
 • หากท่านต้องการที่จะท่องเที่ยวทัศนาจรตามลำพังด้วยตัวของท่านเองจนทั่วประเทศไทยโดยมิต้องพึ่งมัคคุเทศก์ แต่ท่านยังมีข้อสงสัย ข้อข้องใจ เมื่อมีคำถามหรือมีปัญหาเกิดขึ้น ท่านต้องการคำตอบและความแน่ใจในทุกๆเรื่อง เราบริการจัดหาที่ปรึกษาให้กับท่านได้
 • หากท่านต้องการท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม (กรุ๊ปทัวร์) เราจัดการให้ท่านได้
 • หากท่านต้องการจัดงานประชุมใหญ่ เราจัดการให้ท่านได้
 • หากท่านต้องการอพยพไปยังต่างประเทศ และต้องการความช่วยเหลือในการจัดการให้เป็นไปตามความประสงค์ เราจัดการให้ท่านได้
 • หากท่านต้องการให้เชิญครอบครัวของท่านเดินทางไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และท่านต้องการความช่วยเหลือในเรื่องการทำวีซ่าเข้าเมือง การทำประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง และการขนส่ง เราจัดการให้ท่านได้

ในทุกๆกรณีที่กล่าวมาแล้วข้างต้น นอกเหนือจากการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยแล้ว เรายังสามารถจัดการในเรื่องการเดินทางไปยังประเทศต่างๆให้แก่ท่านได้ เพราะเราเปรียบเสมือนเพื่อนผู้ที่อยู่เคียงข้างท่านหรือหุ้นส่วนของท่าน หรือตามคำขวัญของเราที่กล่าวไว้ในตอนต้นนั้นว่า “เราจัดการ ท่านรับความสุข”

เราขอรับประกันกับท่านว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราจะไม่มีวันทอดทิ้งให้ท่านต้องลำบากอย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเกิดปรากฎการณ์ เช่น ภูเขาไฟระเบิด ทำให้การเดินทางที่ได้กำหนดไว้ของท่านต้องเป็นอัมพาตหรือหยุดชะงักลง ในสถานการณ์อันเป็นข้อยกเว้นแบบนั้น เรายังคงให้บริการแก่ท่านในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

​ ​